För att undvika tvist är det viktigt att kunden kontrollerar levererade varor utan dröjsmål. Om den beställda varan är fel eller om varan är defekt, kan kunden reklamera detta genom att kontakta peter@pedrosbodegas.se. Eventuell kvalitetskontroll kan göras, vilket innebär att varan, i detta fall, kommer att tas tillbaka. PedrosBodegas AB äger sedan rätten att välja om varan skall ersättas eller om kunden kan få ersättning för varan.