INLAND ICE 

DET absolut renastE OFILTRERADEdricksvattnet på jorden!


Smaken av 100 000 år...                

Ett permanent islager som är mer än 50 000 km2 stort och täcker nästan 80% av Grönlands totala yta... Mer känt som Inlandsisen.

Dessa istäcken finns bara på två platser på hela jorden – nämligen Antarktis och på Grönland.

Istäcket är i allmänhet över 2 km tjock och mer än 3 km på dess tjockaste punkt och i en kontinuerlig och naturlig process så "kalvar" inlandsisen isberg och faller ner bit för bit i havet och smälter.

Men genom att buteljera denna is så bevaras alltså en av de mest värdefulla naturresurserna som finns på jorden – rent dricksvatten – innan det går förlorat till havs.

Inlandsisen har varit inkapslad i mer än 100 000 år – helt isolerad från all kontakt med omvärlden.

Den bildades långt innan den första människan satte sin fot på polcirkeln.

Det är denna inkapsling som har hållit denna naturprodukt i ett unikt orört tillstånd – och fri från alla föroreningar.

Detta placerar INLAND ICE vattnet i en exceptionellt och sällsynt kategori som det absolut renaste och obearbetade dricksvattnet på jorden – med en smak som helt matchar dess unika karaktär.INLAND ICE

Denna orörda naturresurs erbjuder en helt unik smak fångad i en naturligt konserverad tidskapsel – med en exceptionellt hög renhetsnivå.

Vattnet finns i Naturell still eller Naturell Sparkling.


Vattenkvaliteten mäts i TDS (Total Dissolved Solids). Termen "lösta fasta ämnen" avser alla mineraler, salter, metaller, som är lösta i vatten.

Totalt lösta fasta ämnen omfattar oorganiska salter (främst kalcium, magnesium, kalium, natrium, bikarbonater, klorider och sulfater) och några små mängder organiskt material som är löst i vatten.

INLAND ICE vattnet genomgår tre vattenkvalitetstester under självatappningsprocessen.

TDS mg/l-nivåerna för de flesta andra premiumvattenprodukter mäter i allmänhet cirka 150-500 TDS mg/l. Som jämförelse, eftersom det har bevarats i ett inkapslat tillstånd i mer än 100 000 år, har TDS mg/l-nivåerna av INLAND ICE-vatten en extrem renhet på 15 TDS mg/l.

INLAND ICE Sammansättning per liter:

Natrium / < 1,2 mg Kalcium / < 5,8 mg

Magnesium / < 0,5 mg

Klorid / < 1,0 mg

Sulfat / < 2,5 mg

Nitrat / < 0,3 mg

TDS / < 15 mg

PH-värde / 6,8


© Copyright www.pedrosbodegas.se